Rent out your property

Hyr ut din bostad

Hyr ut din bostad till oss när du reser bort, flyttar ihop med din partner, flyttar för att studera, söker jobb på annan ort eller för att tjäna extra pengar. Vi är ett uthyrningsföretag som gör det enkelt för dig att hyra ut din bostad för den period du önskar. 

Via LT rentals AB hyr du ut din bostad tryggt och enkelt. Vi kommer vara din trygghet under hela uthyrningsperioden, vi har kontakten med hyresgästen och kommer ansvara för kontraktskrivning. LT rentals AB kommer alltid betala dig i tid. 

Skriv på contact us så kommer vi höra oss till er inom kort.

Rent out your property 

Rent your home to us when you travel away, move in with your partner, move to study, look for a job elsewhere or to earn extra money. We are a rental company that makes it easy for you to rent out your home for the period you want. 
Through LT rentals AB, you rent out your home safely and easy. 

We will be your security during the entire rental period, we will have the contact with the tenant, we will be responsible for contract writing and LT rentals AB will always pay you on time. Write to contact us and we will contact you shortly.
Search